Home  

Bestemmingsplanwijziging Groene Ster.

Om de festivals mogelijk te maken in de Groene Ster heeft de gemeente tot nu toe gewerkt met omgevingsvergunningen (afwijken bestemmingsplan).
Omdat de rechter veel van deze vergunningen ver onder de maat vond, heeft de gemeente gekozen voor een gedeeltelijke aanpassing van het bestemmingsplan.

Het "plan van aanpak" om tot deze aanpassing te komen is op 21 maart door de gemeenteraad goedgekeurd. Het ''plan van aanpak'' bevat een kaartje met het zoekgebied waar mogelijk festivals kunnen worden gehouden. Op voorhand deed de verantwoordelijke wethouder de toezegging dat er tijdens festivals altijd een zwemstrandje openblijft voor recreanten.

Onderleiding van een extern bureau zullen alle belanghebbenden worden gehoord.
Inmiddels zijn de inspraakavonden begonnen, maar vooralsnog zonder inbreng van de recreanten.

Op de gemeentelijke website is een projectpagina te vinden met meer info.
Ook op deze site volop aandacht voor de bestemmingsplanwijziging en wat dit betekent voor de recreanten.

De nieuwste berichten staan bovenaan.


28-072018: Het voorontwerp partiŽle herziening bestemmingsplan ligt ter inzage. Iedereen kan binnen de termijn van 8 weken een zienswijze indienen.

Deze site is van mening dat de belangen van de reguliere recreanten hierin onvoldoende zijn meegenomen. 

01-04-2018: 
Suksawat Festivals Groene Ster worden bedreigd door bedreigde diersoorten

31-03-2018:  Liwwadders Leeuwarden is een hoogst onbetrouwbare overlegpartner

31-03-2018: Einde aan de festivals in de Groene Ster?
Lees hier het artikel in de Leeuwardercourant Bedreigde dieren plaag voor festivals Groene Ster of kijk op de site van Omrop Frysl‚n.


31-03-2018: Festivalplanning 2018 Gemeente Leeuwarden desastreus voor de recreanten.

Op 27-03-2018 Publiceerde de gemeente Leeuwarden de Kaderstelling evenementen 2018.

Het centrumgebied van de Groene Ster met de kiosk en de officiŽle zwemlocatie zal gedurende de zomermaanden circa 40% (38 dagen) van de tijd (92 dagen) afgesloten zijn voor recreanten. Ook het populaire hondenstrandje is geruime tijd dicht.

Het centrumgebied + kiosk en toiletgebouw is afgesloten voor recreanten:

Promised Land 4 t/m 14 juni
Welcome to The Village 16 t/m 27 juli
Psy-Fi 10 t//m 24 augustus

In het centrumgebied is verder gedurende circa 65% (59 dagen) overlast door opbouwwerkzaamheden. Totaal 81% (75 dagen)  van de tijd vinden er festivalwerkzaamheden plaats in het gebied. Als het even tegen zit met de weersomstandigheden is het zelfs mogelijk dat door schade aan het terrein het gebied deze zomerperiode niet bruikbaar is voor strandrecreatie.

Opvallend is dat de festivals Promised Land en ook Welcome to The Village kiezen voor een veel langere afsluiting dan in het verleden.

Het enige lichtpuntje ten opzichte van de voorgaande jaren is dat er tijdens het Psy-Fi festival het meest westelijke strandje beschikbaar blijft voor recreanten. Ook zal er 1 parkeervak vrij worden gehouden. In de kaderstelling wordt niet vermeld dat het naaktstrandje aan de westzijde van het gebied buiten het festivalcircus blijft en gewoon geopend is.


Klik op het kaartje voor een vergroting in pdf-formaat.

En waar zijn de alternatieven om in de buurt van Leeuwarden veilig te zwemmen?


Kaartje officiŽle zwemwaterlocaties in de buurt van Leeuwarden.

De officiŽle zwemplekken rondom Leeuwarden zijn uiterst dun gezaaid en zijn erg klein vergeleken bij de Groene Ster. Aan de overkant van de weg ligt de piepkleine zwemwaterlocatie de Grote Wielen, met een zandstrandje net wat groter als een tafelkaken. 20 km  fietsen naar Slappeterp, Eeltsjemar of Earnew‚ld zijn ook geen echt alternatief.
 

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend