Groene Ster LeeuwardenHome  

Herinrichting Groene Ster

Wat houdt het project Wielengebied in?
Het Kleine Wielengebied en de Groene Ster worden verbeterd. De (zwem)waterkwaliteit, de oevers en de kwaliteit en herinrichting van het drukst bezochte gedeelte worden verbeterd. De parkeerplaatsen worden ook opgeknapt.

Wanneer beginnen de werkzaamheden?
De werkzaamheden zijn eind januari 2012 begonnen. Wetterskip Fryslân heeft voorafgaand aan de herinrichting de persleiding door de Kleine Wielen verlegd.

Wat gaat er gebeuren?
De eerste fase is van januari 2012 tot begin mei 2012. Uitzondering hierop is de aanleg van een groot nieuw rietveld (zie kaart, A) aan de zuidoever van de Kleine Wielen. De aanleg daarvan loopt door tot begin van de zomer 2012.
Van januari 2012 tot begin mei 2012 wordt vooral gewerkt aan het verbinden van het westelijk eiland met de oever (zie kaart, B) en de eerste herinrichting van het westelijk eiland (zie kaart, C). Naturisten gebruiken dit eiland.

Werkzaamheden Wielengebied

  • aanleg van een nieuwe grotere inlaat aan de zijde van het Alddiel naar het water van de Kleine Wielen (zie kaart, D)
  • uitbaggeren van het water bij de eerste twee speelstranden (zie kaart, E)
  • uitgraven van grond achter de Woelwijk (zie kaart, F). Later wordt deze uitgraving weer gebruikt als depot voor het uitgebaggerde slib. Dit slib is niet verontreinigd.
Op onderstaande kaart is dit aangegeven.Fase 1 en fase 2
Doel is een gecontroleerd en apart zwemwatergedeelte bij de drie strandjes. In fase 1 wordt hier een begin mee gemaakt, in fase 2 wordt het afgerond. De werkzaamheden van fase 2 starten 1 september 2012 en lopen door tot begin mei 2013 of eerder. In de loop van 2012 volgt nadere informatie. Omdat een groot deel van de werkzaamheden 's winters gedaan wordt, is een precieze planning niet goed mogelijk door weersomstandigheden. Wij houden u op de hoogte van belangrijke veranderingen.

Waar moet u als bezoeker rekening mee houden?
  • De werkzaamheden van de eerste fase concentreren zich in het westelijke gedeelte van het Kleine Wielengebied tot ongeveer de kiosk. In het oostelijke deel ondervindt u weinig directe hinder van de werkzaamheden.
  • In het westelijke deel van het Kleine Wielengebied is van half januari tot begin juni 2012 hinder mogelijk voor alle verkeer op de Woelwijk en de Alddiel. Dit wordt zo goed mogelijk met borden en anderszins aangegeven.
  • Van 1 mei 2012 tot 1 september 2012 blijft recreëren mogelijk in het gehele Wielengebied. Er zijn dan geen werkzaamheden. Uitzondering is de zuidelijke oever van de Kleine Wielen waar tot begin van de zomer 2012 de werkzaamheden doorgaan. Het naturisteneiland blijft deze zomer open, hoewel de herinrichting dan maar deels is afgerond. Het eiland is deze zomer toegankelijk via de westelijke brug. De brug wordt in september weggehaald.
  • Vanaf 1 september 2012 zal het naturisteneiland een tijdlang niet toegankelijk zijn door werkzaamheden.

Tekst: Gemeente Leeuwarden.
 

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend