Groene Ster LeeuwardenHome  

De Kleine Wielenloop 2012.
 

STEFAN VAN DER PAL SNELSTE BIJ KLEINE WIELENLOOP LEEUWARDEN.

Dat er niet zo veel deelnemers aan deze 32e kleine wielenloop deel zouden nemen had de organiserende SV Friesland wel verwacht.

 

Immers overal kan geschaatst worden veel toertochten en na zondag komt de dooi en is het schaatsen over.  Dus schaatsliefhebbers gingen deze zaterdag niet hardlopen.

 

Toch stonden er nog 95 deelnemers aan de start voor een mooie route uitgezet door Duco Zijlstra, door Camminghaburen, daarna een pracht route door de Groene Ster en de laatste kilometers langs de rijksweg met aan de overkant de Bonkefeart  waar vele honderden auto’s en schaatsers waren.

 

SV Friesland zal niet zomaar een loop afgelasten meestal wordt er een alternatief gezocht en gevonden. Mocht er een weerswaarschuwing  zijn voor ijzel dan wordt er niet gelopen, ook bij een Schaatselfstedentocht is het niet mogelijk een loop zoals de Kleine Wielen te organiseren.

 

Woensdag was de Kleinewielenschaatstocht en ook zaterdag werd deze nog eens georganiseerd.

Duco Zijlstra en Jan Kooistra hadden vrijdags de route gepijld, fout lopen kon bijna niet en Duco ging op de fiets voorop om te controleren als dat ook niet gebeurde. Veel vrijwilligers zetten zich in en dat werd zeer gewaardeerd door de 95 deelnemers. Ze hebben genoten en onderweg twee keer warm drinken verzorgd door de Loopgroep Leeuwarden die volgende week zondag de snertloop organiseren waar SV Friesland ook haar medewerking verleend. Zo helpen de clubs elkaar.

 

Bij de VV Rodgeel op het Kalverdijkje was de start, deze accommodatie was speciaal voor de SV Friesland open, het voetbal was geheel afgelast. Het kantinepersoneel had zelf snert en bruinebonensoep gemaakt. Heerlijk na zo’n pitte loop.

 

Stefan v.d.Pal Leeuwarden won de 14.8 km in 54.44 voor Arjen v.d.Logt Goutum 55.42  3e Roelof de Roos Leeuwarden 56.11 4e Ahmad Ghelichkhani  Leeuwarden 58.42 5e Ruud Brouwer Hoogeveen 1.02.34

Vrouwen: 1e Corine Visser Leeuwarden 1.09.50 2e Marijke Terpstra Stiens  1.13.47  3e Sita v.Esterik Damwoude  1.15.19  4e Janny Smeenge Marssum 1.15.19  5e Lydia Ardjosoediro Leeuwarden 1.20.47

 

Simon Regnerus Marrum was de snelste op de 10.2 km. 39.00   2e Eelco Hoogeveen Blije 39.55 3e Otto de Boer Leeuwarden 44.57  4e Hans Breuker Leeuwarden 45.59  5e Marco Pietersma Leeuwarden 47.07

Vrouwen; 1e  Saakje Regnerus Broeksterwoude 50.22  2eKarin Danhof Irnsum 51.40  3e Yvonne Kroon Leeuwarden 59.27  4e Tineke Dijkstra Bitgum  1.10.26 5e Baukje Stellingwerf Drachten 1.28.50

 

6.3 km: 1e Sebastiaan Boerstien Den Haag 24.01  2e Jens Bakker Rijperkerk 25.08  3e Lisbeth Voorthuisen Den Haag 25.58  4e Egbert Jan Flik Techum 26.14 5e Jan Jepma Leeuwarden 27.53

 

Jeugdloop  1e Jongens Bas Visser Leeuwarden  1e Meisje Lisa Muizer Leeuwarden.

 

De volledige uitslaglijst en foto’s van Janke v.d.Schaaf  komen op www.svfriesland.nlPersbericht: SV Friesland

OPEN HARDLOOPKAMPIOENSCHAP VAN START MET KLEINE WIELENLOOP.

Vorig jaar organiseerde de SV Friesland het Open Hardloopkampioenschapvan Leeuwarden voor de eerste keer en met succes.
Dank zij de financiële steun van de Gemeente Leeuwarden kon men extra lopers trekken door meer propaganda te maken, prijzen beschikbaar te stellen in de verloting op startnummer, extra aandacht voor de jeugd en 55 plussers en eindprijzen voor de competitie.

Nog nooit deden er zoveel lopers mee, dit jaar is de competitie uitgebreid met de Wiardiloop in Leeuwarden, maar heeft de SV Friesland geen subsidie meer aangevraagd, dit keer wil men zien of het ook zonder die steun mogelijk is te organiseren.

De eerste loop is De Kleine Wielenloop op zaterdag 11-02-2012 in Leeuwarden over 1-2-7-9.5-16 km. Start om 11.00 uur bij de VV Rood/Geel op het Kalverdijkje. In de kantine kan men zich vanaf 9.30 uur opgeven, dus van te voren is niet nodig.

Het inschrijfgeld is € 6,00 met of € 4,00 zonder herinnering. De jeugd loopt voor € 2,50 mee en voor hen zijn er prijzen. De jeugd onder de 10 jaar loopt 1 km, die boven de 10 jaar lopen 2 km. Dat zijn twee ronden over een autovrij parkoers. Voor de eerste drie jongens en meisjes zijn er prijzen. Deze worden meteen als ze over de finish komen uitgereikt.

Er is voldoende kleed- douchegelegenheid bij de VV Rood/Geel men wordt wel verzocht zich vroegtijdig te melden omdat er een grote deelname wordt verwacht.De te lopen routes gaan naar het Groene Stergebied, onderweg is er warm drinken en na de finish hete bouillon, vruchtendrank, thee en fruit. In de kantine heerlijke snert.

De nummers en tijden worden genoteerd en gepubliceerd op www.svfriesland.nl ook het klassement op die site. Ook foto’s. Hardloopkalender 2012 www.hardlopendnederland.nl

De andere lopen voor het klassement zijn:

Zondag 22 April Leeuwarden 2e Wiardaloop 3.5-7-10.5-14-17.5-21km. Comp.afst.3.5-10-21.1

Woensdag 9 Mei Wijtgaard De Twirreloop 2.5-5-10-15 km. Comp.afst. 5-10-15 km
 

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend